Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Leiden [1:500] Hans Ruijssenaars